این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


پوستر کنفرانس
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

نکته مهم در خصوص مقالات پذیرش شده توسط داوران

آن دسته از پژوهشگرانی که مقالات انها در سامانه کاربری پذیرش درج شده و هزینه مقاله خود را پرداخت ننموده اند، لازم است جهت تغییر وضعیت به پذیرش نهایی هزینه مقاله خود را پرداخت نموده و گواهی مربوطه را دریافت نمایند.لذا با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری در صورت عدم تعیین وضعیت و پرداخت هزینه مقاله خود، مقاله از روند کنفرانس خارج خواهد شد و پس از بسته شدن سامانه ها هیچ درخواستی پذیرفته نمیشود.
بازگشت1396/01/21
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !