این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


پوستر کنفرانس
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

 

محور های معماری

سبک شناسی معماری

زیبایی شناسی در معماری

نقد نظریه ها و  آثار معماری 

معماری منظر

سازه های نو در معماری

معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند

معماري ، اقليم و چگونگي مصرف انرژي

مصالح و روشها و فناوریهای نو در معماری و ارتقاء بهره‌وری در معماري

روشهای طراحی معماری

معماری معاصر ایران

انرژی های نو در معماری

معماری ایرانی- اسلامی

مصالح، نمادها، سمبل ها و تزئینات در  معماری

مفهوم شناسی ، نظریه ها ، تجارب و رویکردها معماری معاصر

معماری بومی

بوم شناسی

معماری اسلامی

مدیریت پروژه

معماري و خلاقيت

معماری و گردشگری

سازه های سنتی در معماری

مباحث در حوزه اقتصاد و معماری

سیر اندیشه های معماری

معماری و فرهنگ

معماری و انرژی

حکمت هنر اسلامی

معماری، امنیت و مشارکت اجتماعی

ارتباط دوسویه معماری، فرهنگ و تعاملات اجتماعی

ضوابط فنی، استانداردها و قوانین در معماری

هویت شهری در معماری 

معماری پایدار، مبانی و مفاهیم توسعه پایدار در معماری

معماری و تکنولوژی

منظر فرهنگی و بافت های تاریخی

نوسازی شهری

میراث فرهنگی و بافت‌های فرسوده

بهسازی آثار تاریخی

معماری و گردشگری، جغرافیا و اکوسیستم ها

آرمان شهرها و معماری

مباحث در حوزه روانشناسی محیط

ادبیات معماری

تنظیم شرایط زمین

مباحث در حوزه حقوق و معماری

روش تحقیق در معماری

و محور های آزاد مرتبط با معماری

 

محور های عمران

 

فن آوری های نو در مهندسی عمران

مهندسی عمران و محیط زیست

.مهندسی سازه

.مهندسی زلزله

سیستم های سازه ای و اتصالات نوین در بهسازی سازه ها

ارزیابی آسیب‌پذیری، آسیب‌رسانی و ریسک شریانهای حیاتی در بحران‌های طبیعی

.مهندسی ژئوتکنیک

.مدیریت ساخت و اجرا

.آموزش و توسعه مهندسی عمران

نقشه برداری،ژئودزی و ژئوماتیک

مهندسی منابع آب،سازه های هیدرولیکی و دریایی

تاثیرات تحولات تکنولوژی در مهندسی عمران

مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار

نقش تکنولوژی ساخت در توسعه پایدار

نقش مهندسی عمران در جهت مقاوم سازی بافت ها و بناهای تاریخی

ایمنی و مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

مهندسی راه،حمل و نقل و ترافیک

ترافیک،حمل و نقل و زیرساخت های شهری

مهندسی ترافیک و توسعه پایدار شهری

طراحی داخلی، مهندسی ایمنی و ارگونومی

طراحی و ساخت پل‌ها، تونل‌ها، راه‌ها، خطوط ریلی، فرودگاه‌ها و اسکله‌ها

مهندسی تخریب در صنعت ساختمان

سیستم های طراحی، ساخت و تولید پیشرفته

 صنعتی سازی و سبک سازی ساختمان

مدیریت پروژه، مهندسی ارزش و مدیریت هزینه

فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی، پایداری انرژی
 
مبانی و اصول مهندسی تخریب،مدیریت و نظارت تخریب

سیستم های GISبا تاکید بر کاربرد آنها در مهندسی عمران

و محور های آزاد مرتبط با عمران

محورهای مدیریت شهری

 

فرهنگ شهر نشینی

روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست

شهروند و حقوق شهروندی

محیط زیست و مدیریت شهری

حمل و نقل و ترافیک و مدیریت شهری

امنیت، مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و مدیریت شهری

شهر هوشمند و مدیریت شهری

خدمات شهری و مدیریت شهری

آب، فاضلاب و مدیریت شهری

بافت های فرسوده، حاشیه‌نشینی و مدیریت شهری

شوراها، مدیریت محلی و مدیریت شهری

بررسی مقررات ملی ساختمان بر اساس الگوهای اسلامی

تعامل در فضای شهری

مشارکت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري

حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار

ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري

ابزارهایی مدیریت و ‌سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه

نماهای شهری

روانشناسی محیطی

عناصر سازنده و هویت بخش در مناظر شهری سنتی و جدید

طراحی وفضاهای شهری

برنامه ریزی کالبدی شهری

برنامه ریزی منطقه ای و شهری

مدیریت پروژه های شهری

برنامه هاي توسعه شهري

مدیریت شهر الکترونیک

 ارتقاي خدمات شهري و بكارگيري تكنولوژي‌هاي نو به منظور ايجاد شهر هوشمند

مدیریت انرژی- مدیریت حمل و نقل و توسه شهری در شهرهای ایران

مدیریت بحران

کاهش آسیب پذیری، مقاوم سازی و بهسازی اماکن و شریانهای شهری

برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز

ارزیابی تاثیر اجرای پروژه های شهری

مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها

توسعه شهری و معماری پایدار (اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی- سیاسی) و تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران

نظارت و ارتقای کیفیت

حاشیه نشینی، اقتصاد غیر رسمی و توسعه پایدار شهری

كاربردمصالح و فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه  وسازه های شهري

تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری

گردشگری شهری

و محور های آزاد مرتبط با مدیریت شهری

 

محورهای شهرسازی

الگوهای کالبدی و غیرکالبدی توسعه شهر

تبیین نقش شهرداری­ها و شوراها در اجرایی­کردن مفاهیم معماری و شهرسازی

پايداري در شهرسازی

حمل و نقل شهري

اكولوژيك شهري و شهر سبز

شاخص ها، سياست ها، موانع و محدوديتهاي توسعه شهري

ضوابط، استانداردها، قوانين و مقررات در منظر شهري 

زيبايي‌شناسي در شهر

طراحي شهري

شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر

آرمان‌شهر اسلامي

نهادهای اجتماعی شکل گیری فضاهای شهری

تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری

سرمایه انسانی و اجتماعی معماری و شهرسازی

امنیت در محیطهای انسان ساخت

مدرنیته و هویت شهری 

شهرهای خلاق و گسترش های شهری نوین

شهرهای خلاق در حوزه پژوهشهای اجتماعی ومحیط زیست

طراحی شهری ،نماهاي شهري وامنيت رواني

تجارب طراحی شهری وشهرسازی در جهان

الگوهای شهرسازي بومی و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي 

منظر شهرهای اسلامی، آسیبشناسی، چالشها و تجارب موفق جهانی

 المان های شهری

شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن

اکولوژیک شهری و شهر سبز

اصول اکولوژیکی در مدیریت منظر شهری

طراحی شهری،بهسازی منظر و محیط زیست

تاثیر طراحی فضاهای شهری در ایجاد شهرهای سالم شهرهای شاد

جغرافیا وشهرسازی

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی درشهرسازی

جغرافیا،تغییرات آب وهوایی،شهرسازی پایدار

ناپایداری شهر و عوامل موثر

بررسی توسعه پایدار از منظر اقلیم و بوم شناسی

مدیریت و ارزیابی اثرات زیست محیطی، انرژیهای نو و تجدید پذیر

فناوري ساخت و ارتقاء بهره ‌وری در شهرسازی

و محور های آزاد مرتبط با شهرسازی

 

محور های توسعه پایدار

 

شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر

برنامه ریزی و طراحی شهری در جهت دستیابی به توسعه پایدار

سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار

معماری و نقش آن در توسعه پایدار شهری

توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پایدار شهری

شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار

بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در معماری و شهرسازی پایدار

ارتقای کیفی ساخت و سازهای شهری با رویکرد توسعه پایدار

روشهای طراحی و ساخت با رویکرد توسعه پایدار

عمران و توسعه پایدار

مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار

نقش تکنولوژی ساخت در توسعه پایدار

و محور های آزاد مرتبط با توسعه پایدار

 

محور های محیط زیست

 

روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست

ارتقا فرهنگ حفاظت از محیط زیست

مشارکت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري

شاخص های زیست محیطی در توسعه پایدار

مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار روستاها

شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست

مسائل محیط زیست کلان شهرها

برنامه ريزي و ارتقاء کيفيت خدمات و محيط زيست شهري

جنگلها،فضاي سبزشهري ومحيط زيست پايدار

اکولوژی شهری و شهر سبز

همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه  با محیط زیست

شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن

محيط زيست و انواع آلودگي ها  

اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها

روشهای نوین تشخیص کیفی و اندازه گیری آلایندههای شیمیایی محیط زیست

کاربرد فناوری های نوین در پایش و شیوههای کاهش آلایندههای زیست محیطی

كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محیط زیستی

مکانیسم های توسعه پاک

ساختمان های سبز، انرژی های پاک و محیط زیست پایدار

 اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها

مدیریت پسماند در شهرها

مدیریت پسماندهای آزمایشگاه های شیمی

 مدیریت حیات وحش شهری

ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهری

فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري

ایده های نو برای حمایت، حفاظت و مدیریت محیط زیست

اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها

نانو ومحيط زيست

فاضلاب شهری و تصفیه    

حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن

توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها

تغيير اقليم ومحيط زيست

گردشگري ومحيط زيست

و محور های آزاد مرتبط با محیط زیست


کرد .