این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


پوستر کنفرانس
صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

فضا در مفهوم موجود خویش به تنهایی هیچ ویژگی خاصی را مطرح نمی کند. ولی به محض اینکه یک گروه انسانی فعالیتی را در مکانی طرح کنند، معنای نمادین فضا پدیدار می شود. از این پس، فضا بستری برای بیان فعالیت و رفتار های انسانی می گردد.

پیش گفتارِ پیشِ رو می کوشد معرفی بر باز شناختِ علوم كاربردي از قبيل معماري، معماري چشم انداز، شهرسازی و مدیریت شهری را فراهم آورد,چون معماری رشته ایست متشکل از پیکره هایی متنوع در بطن خود ک فضای شکل گرفته ملهم از آن بدنه هاست. به تنهایی دارای هویت خاص خود است و بدین لحاظ می توان گفت که مهمترین عامل در معماری، نحوه شکل گیری فضا در آن است. مطالعات در زمینه ی چگونگی کانون های زیستی، پژوهش در انواع مدل های تئوري محور، رويكرد برنامه ريزي فيزيكي و طراحي محور و اخيراً رويكرد انتقادي ساختار گرايانه، بخشی از دانشِ جوانِ شهرسازی به شمار می آیند و مدیریت شهری نیز آماده سازی فضا جهتِ پویایی عملکرد در زمینه اداره شهر و  کار آمدی مشارکت دادن شهروندان در اداره آن است. بطور کلی اهمیت معماری، شهرسازی و مدیریت جامع شهری در زندگی حاضر و  شهرهای امروز، از با اهمیت ترین مسائل درزمینه مرتفع نمودن مشکلات شهری ورفع کمبودهای ونیازهای جامعه شهری وروستایی است.


از این رو موسسه معماری و شهرسازی سفیران مهرازی با همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی کشور، در نظر داد سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری را  برگزار نماید. این گرد همایی فرصتي ناب جهت مجالستِ صاحبنظران، محققان، متخصصان و انديشمندان در گرایش های مختلفِ معماري، شهرسازی و مدیریت شهری است.

 

از این رو، دبیرخانه سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری ، با افتخار از تمامي متخصصان، كارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان مراكز علمي ، تحقيقاتي و صنعتی دعوت مي نماید دانش خود را در زمینه مفاهيم مشترك معماري، بافت های تاریخی، شهرسازی، برنامه ریزی و طراحی شهری، مدیریت شهری، فناوري هاي نوين و سايرموضوعات مرتبط با محورهاي کنفرانس را را رد این محفل علمی به اشتراک گذارند و با ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و اجرايي خود، زمينه دستيابي به اهداف فوق را فراهم سازند.